CORONAVIRUS-INFO / COVID-19

Status pr. 01/02-22

Alt personale på Søborg Fysioterapi har fået  3. vaccine mod covid-19. Der er ikke længere krav om mundbind i klinikken, men vi følger stadig Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand og være ekstra opmærksom på hygiejne.

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs også eksempler på utilsigtede hændelser.

Her kan du indberette utilsigtede hændelser : stps.dk/utilsigtede-haendelser

Du kan læse mere om utilsigtet hændelse i denne pjece: stps.dk

Klage over sundhedsfaglig behandling

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med din behandling

Du kan læse mere om patientklager her : stpk.dk

Klagen kan indsendes via dette link : Borger.dk

Patienterstatning

Du kan have ret til erstatning, hvis der sker en skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. Du kan søge erstatning her : pebl.dk

Telefonen er åben:

Mandag - Fredag

08:30 - 13:00​

Klinikken er åben:

Mandag - Fredag

08:00 - 17:00​